PUBLIKACJE 1998-2019

Wybrane publikacje pracowników Katedry

1.

Tytuł oryginału: Hepatic eosinophylic infiltration in primary sclerosing cholangitis.
Autorzy: Marek Hartleb, Maciej Kajor, Roman Kaczor, Andrzej Nowak.
Źródło: J.Gastroenterol.1998; Vol.33 nr 1, p.134-135.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.796
Punktacja ministerstwa: 15.000

2.
Tytuł oryginału: Gastrectomy in the rat using two modifications of esophagojejunal anastomosis.
Autorzy: A[ndrzej] Wojtyczka, Z[ygmunt] Górka, G[rażyna] Bierzyńska-Macyszyn, G. Rυmenapf, K[rzysztof] Jonderko, P.O. Schwille.
Źródło: Eur.Surg.Res.1999; Vol.31 No.6, p.497-507.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.939
Punktacja ministerstwa: 15.000
Inne bazy podające opis:

?  Medline

3.
Tytuł oryginału: Occlusion of radicular arteries - reasons, consequences and anastomotic substitution pathways.
Autorzy: M[ariusz] Maliszewski, P[iotr] Ładziński, R[yszard] Aleksandrowicz, H[enryk] Majchrzak, G[rażyna] Bierzyńska-Macyszyn, J[oanna] Wolańska-Karut.
Źródło: Spinal Cord1999; Vol.37 No.10, p.710-716.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.986
Punktacja ministerstwa: 15.000

4.
Tytuł oryginału: Unusual cause of severe upper gastrointestinal hemorrhage treated using a simple endo-loop technique.
Autorzy: Andrzej Nowak, Hubert Bołdys, Tomasz Marek, Maciej Kajor.
Źródło: Endoscopy2001; Vol.33, No.8, p.733
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.459
Punktacja ministerstwa: 24.000

5.
Tytuł oryginału: BCL2 and BAX mRNA concentration profile in fibrillary Astrocytoma.
Autorzy: U[rszula] Mazurek, G[rażyna] Bierzyńska-Macyszyn, J[oanna] Gola, J[oanna] Orchel, J[erzy] Słowiński, T[adeusz] Wilczok.
Źródło: Folia Histochem.Cytobiol.2001; Vol.39, Suppl.2, p.179-180
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.594
Punktacja ministerstwa: 10.000

6.
Tytuł oryginału: Concentration profile of mRNA of kinine B1 and B2 receptors in the evaluation of colon pathologies.
Autorzy: U[rszula] Mazurek, E. Pastucha, J[oanna] Orchel, G[rażyna] Bierzyńska-Macyszyn, K[rzysztof] Cholewa, A[ntoni] Stadnicki, T[adeusz] Wilczok.
Źródło: Folia Histochem.Cytobiol.2001; Vol.39 Suppl.2, p.181-182.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.594
Punktacja ministerstwa: 10.000

7.
Tytuł oryginału: Expression of the histone H3 gene in the evaluation of cellular proliferation in colitis ulcerosa.
Autorzy: J[oanna] Orchel, U[rszula] Mazurek, G[rażyna] Bierzyńska-Macyszyn, K[rzysztof] Cholewa, E. Pastucha, A[ntoni] Stadnicki, T[adeusz] Wilczok.
Źródło: Folia Histochem.Cytobiol.2001; Vol.39, Suppl.2, p.187-188
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.594
Punktacja ministerstwa: 10.000

8.

Tytuł oryginału: Quantitative analysis of estrogen receptor mRNA in human endometrium throught the menstrual cycle using a real time reverse transcription-polymerase chain reaction assay.
Autorzy: A[ndrzej] Witek, U[rszula] Mazurek, M[onika] Paul, G[rażyna] Bierzyńska-Macyszyn, T[adeusz] Wilczok.
Źródło: Folia Histochem.Cytobiol.2001; Vol.39, Suppl.2, p.116-118
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.594
Punktacja ministerstwa: 10.000

9.

Tytuł oryginału: Quantitative analysis of estrogen receptor-α and β and exon 5 splicing variant mRNA in endometrial hyperplasia in perimenopausal women.
Autorzy: A[ndrzej] Witek, U[rszula] Mazurek, M[onika] Paul, G[rażyna] Bierzyńska-Macyszyn, T[adeusz] Wilczok.
Źródło: Folia Histochem.Cytobiol.2001; Vol.39 Suppl.2, p.119-121.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.594
Punktacja ministerstwa: 10.000

10.

Tytuł oryginału: Histone mRNA in situ hybridization in assessing proliferative activity of normal and malignant cells.
Autorzy: Jerzy Słowiński, Urszula Mazurek, Grażyna Bierzyńska-Macyszyn.
Źródło: Folia Histochem.Cytobiol.2002; Vol.40 No.4, p.335-339.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.526
Punktacja ministerstwa: 10.000

11.
Tytuł oryginału: Morphological changes in lungs, placenta, liver and kidneys of pregnant rats exposed to cigarette smoke.
Autorzy: Piotr Czekaj, Artur Pałasz, Tomasz Lebda-Wyborny, Grażyna Nowaczyk-Dura, Weronika Karczewska, E. Florek, Marcin Kamiński.
Źródło: Int.Arch.Occup.Environ.Health2002; Vol.75, Suppl.1, p.27-35
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.352
Punktacja ministerstwa: 15.000

12.
Tytuł oryginału: Epidural hematomas in a child with Hutchinson-Gilford progeria syndrome.
Autorzy: Marek Mandera, D. Larysz, Jacek Pająk, A. Klimczak.
Źródło: Child's Nerv.Syst.2003; Vol.19 No.1, p.63-65.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.896
Punktacja ministerstwa: 20.000
Inne bazy podające opis:

?  Medline


13.
Tytuł oryginału: Pineal cysts in childhood.
Autorzy: M[arek] Mandera, W[iesław] Marcol, G[rażyna] Bierzyńska-Macyszyn, E[wa] Kluczewska.
Źródło: Child's Nerv.Syst.2003; Vol.19 No.10-11, p.750-755.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.896
Punktacja ministerstwa: 20.000

14.
Tytuł oryginału: Correlation of facial nerve paresis and histopathological type vestibular schwannoma.
Autorzy: Stanisław J. Kwiek, Grażyna Bierzyńska-Macyszyn, Jerzy Luszawski, Paweł Właszczuk, Joanna Lewin-Kowalik, Adam Wolwender, Piotr Bażowski, Tomasz Wójcikiewicz.
Źródło: Folia Neuropathol.2003; Vol.41, No.4, p.237-239
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.521
Punktacja ministerstwa: 10.000

15.

Tytuł oryginału: Stereotactic methods in interdisciplinary diagnosis and treatment of posterior fossa tumours.
Autorzy: Stanisław J. Kwiek, Grażyna Bierzyńska-Macyszyn, Rafał Tarnawski, Bogusław Maciejewski, Adam Wolwender, Joanna Lewin-Kowalik, Paweł Właszczuk, Marek Konopka, Jan Baron, Anna Zymon-Zagórska, Jerzy Luszawski.
Źródło: Folia Neuropathol.2003; Vol.41, No.4, p.241-244
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.521
Punktacja ministerstwa: 10.000

16.
Tytuł oryginału: Non-neoplastic, degenerative brain pathologies and fibroses diagnosed on the basis of ultra-small samples obtained by stereotactic biopsy.
Autorzy: Stanisław J. Kwiek, Grażyna Bierzyńska-Macyszyn, Paweł Właszczuk, Piotr Bażowski, Bogusław Maciejewski, Rafał Tarnawski, Wojciech Ślusarczyk, Wojciech Kukier, Tomasz Wójcikiewicz, Abdullah Hayatullah, Izabela Duda, Dawid Larysz, Sławomir Blamek.
Źródło: Folia Neuropathol.2004; Vol.42, No.4, p.197-201
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.507
Punktacja ministerstwa: 10.000

17.
Tytuł oryginału: Hepatic arterial dot signs in isolated small duct primary sclerosing cholangitis.
Autorzy: M[arek] Hartleb, J[oanna] Pilch-Kowalczyk, A. Cholewka, M[aciej] Kajor, M. Błaszczyńska.
Źródło: J.Gastroenterol.Hepatol.2004; Vol.19, No.4, p.475-477
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.796
Punktacja ministerstwa: 20.000

18.

Tytuł oryginału: Do peripheral nerve extracts protect retinal ganglion cells from axotomy-induced death?
Autorzy: Ewa Święch-Sabuda, Beata Gołka, Katarzyna Kotulska, Magdalena Larysz-Brysz, Dariusz Górka, Dariusz Gołka, Wiesław Marcol, Joanna Lewin-Kowalik.
Źródło: Restor.Neurol.Neurosci.2004; Vol.22, No.1, p.11-18
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.412
Punktacja ministerstwa: 15.000

19.

Tytuł oryginału: Paraganglioma of the lumbar spinal canal - case report.
Autorzy: Jerzy Słowiński, Monika Stomal, Grażyna Bierzyńska-Macyszyn, Kazimierz Świder.
Źródło: Folia Neuropathol.2005; Vol.43, No.2, p.119-122
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.346
Punktacja ministerstwa: 20.000

20.
Tytuł oryginału: Cell proliferative activity estimated by histone H2B mRNA level correlates with cytogenetic damage induced by radiation in human glioblastoma cell lines.
Autorzy: Jerzy Słowiński, Urszula Mazurek, Grażyna Bierzyńska-Macyszyn, Maria Wideł, Małgorzata Latocha, Joanna Głogowska-Ligus, Monika Stomal, Ryszard Mrówka.
Źródło: J.Neurooncol.2005; Vol.71, No.3, p.237-243
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.325
Punktacja ministerstwa: 27.000

21.

Tytuł oryginału: Chronic calcified subdural empyema occurring 46 years after surgery.
Autorzy: W[ojciech] Kaspera, G[rażyna] Bierzyńska-Macyszyn, H[enryk] Majchrzak.
Źródło: Neuropathology2005; Vol.25, No.1, p.99-102
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.167
Punktacja ministerstwa: 20.000

22.
Tytuł oryginału: The frequency of occurrence of IgA deficiency in children with IgE-dependent food allergy.
Autorzy: U[rszula] Grzybowska-Chlebowczyk, H[alina] Woś, S[abina] Więcek, J[oanna] Kasznia-Kocot, E[ugenia] Bujniewicz, M[aciej] Kajor.
Źródło: Pol.J.Environ.Stud.2005; Vol.14 Supl.2, p.534-537.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.352
Punktacja ministerstwa: 13.000

23.
Tytuł oryginału: Kikuchi-Fujimoto disease : a case report.
Autorzy: Antoni Hrycek, Paweł Cieślik, Witold Szkróbka, Jacek Pająk.
Źródło: Rheumatol.Int.2005; Vol.26 No.2, p.179-181.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.477
Punktacja ministerstwa: 20.000

24.
Tytuł oryginału: Angiogenesis in chronic hepatitis C is associated with inflammatory activity grade and fibrosis stage.
Autorzy: Andrzej Gabriel, Michał Kukla, Mariusz Wilk, Łukasz Liszka, Michał Petelenz, Joanna Musialik.
Źródło: Pathol.Res.Pract.2009; Vol.205, No.11, p.758-764
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.219
Punktacja ministerstwa: 15.000

25.
Tytuł oryginału: Intensity of angiogenesis and mast cell infiltration in cervical intraepithelial and invasive lesions - are they correlated?
Autorzy: Mariusz Wilk, Łukasz Liszka, Piotr Paleń, Andrzej Gabriel, Piotr Laudański.
Źródło: Pathol.Res.Pract.2010; Vol.206, No.4, p.217-222
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.258
Punktacja ministerstwa: 20.000

26.
Tytuł oryginału: Association between liver steatosis and angiogenesis in chronic hepatitis C.
Autorzy: Michał Kukla, Andrzej Gabriel, Daniel Sabat, Łukasz Liszka, Mariusz Wilk, Michał Petelenz, Joanna Musialik, Iwona Dzindziora-Frelich.
Źródło: Pol.J.Pathol.2010; Vol.61, No.3, p.154-160
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.456
Punktacja ministerstwa: 9.000

27.
Tytuł oryginału: MUC1 immunoexpression is a virtually constant feature of clear cell renal cell carcinoma metastatic to the pancreas.
Autorzy: Jacek Pająk, Łukasz Liszka, Sławomir Mrowiec, Dariusz Gołka, Paweł Lampe.
Źródło: Adv.Anat.Pathol.2012; Vol.19, No.2, p.125-127
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.924
Punktacja ministerstwa: 35.000

28.

Tytuł oryginału: Prognostic factors for survival post surgery for patients with gastrointestinal stromal tumors.
Autorzy: Sławomir Mrowiec, Beata Jabłońska, Łukasz Liszka, Jacek Pająk, Marcin Leidgens, Ryszard Szydło, Agnieszka Sandecka, Paweł Lampe.
Źródło: Eur.Surg.Res.2012; Vol.48, No.1, p.3-9
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.932
Punktacja ministerstwa: 25.000

29.
Tytuł oryginału: Very poor outcome of leukemic transformation in myelofibrosis: a single center experience with 13 patients.
Autorzy: Grzegorz Helbig, Agata Wieczorkiewicz-Kabut, Jacek Pająk, Agnieszka Więcławek, Małgorzata Stachowicz, Anna Soja, Anna Rusek, Agnieszka Karolczyk, Aleksandra Bartkowska-Chrobok, Sławomira Kyrcz-Krzemień.
Źródło: Leuk.Lymphoma2012; Vol.53, No.6, p.1236-1238
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.580
Punktacja ministerstwa: 20.000

30.
Tytuł oryginału: Usefulness of faecal calprotectin measurement in children with various types of inflammatory bowel disease.
Autorzy: Marzena Komraus, Halina Woś, Sabina Więcek, Maciej Kajor, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk.
Źródło: Mediators Inflamm.2012; Vol.2012, Art.ID 608249, p.1-5
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.263
Punktacja ministerstwa: 20.000

31.
Tytuł oryginału: Serum vaspin may be a good indicator of fibrosis in chronic hepatitis C and is not altered by antiviral therapy
Autorzy: Michał Kukla, Marek Waluga, Tomasz Sawczyn, Agnieszka Berdowska, Maciej Kajor, Grzegorz Boryczka, Dominika Stygar, Andrzej Gabriel, Krystyna Żwirska-Korczala, Marek Hartleb.
Źródło: Pol.J.Pathol.2012; Vol.63, No.4, p.213-220
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.347
Punktacja ministerstwa: 15.000

32.
Tytuł oryginału: Mezenchymalny guz wątroby o utkaniu hamartoma naśladujący guz stromalny żołądka.
Tytuł angielski: Mesenchymal hamartoma of the liver imitating gastrointestinal stromal tumor.
Autorzy: Magdalena Lesińska, Ewa Nowakowska-Duława, Katarzyna Kuśnierz, Anna Barczyk, Ewa Zielińska-Pająk, Łukasz Liszka, Marek Hartleb.
Źródło: Przegl.Gastroenterol.2012; T.7, nr 5, s.306-311
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.067
Punktacja ministerstwa: 15.000