Pracownicy

 

 

KIEROWNIK KATEDRY I ZAKŁADU PATOMORFOLOGII I DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ

 

       dr hab. n. med. Maciej Kajor

 

  

ASYSTENCI I WYKŁADOWCY KATEDRY PATOMORFOLOGII I DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ

 

 
 • dr n. med.  Ewa Zielińska – Pająk 
 
 • dr n. med.  Weronika Szczęsny-Karczewska
 
 • dr n. med.  Zuzanna Dobrosz - Kierownik ćwiczeń III roku WLK
 
 • dr n. med.  Monika Ciupińska–Kajor  
 
 • dr n. med.  Jacek Pająk
 
 • dr n. med.  Piotr Paleń
 
 • dr n. med.  Paweł Właszczuk
 
 • dr n. med.  Anatol Wodołażski     
 
 • dr n. med. Łukasz Liszka
 
 • lek. Aleksandra Kuźbińska
 
 • lek. Marta Karpińska