WYKAZ PREPARATÓW ĆWICZENIOWYCH

ROK III SEMESTR V i VI

 

Zachęcamy do korzystania z galerii preparatów:

http://mikroskop.sum.edu.pl/pato/

 

SEMESTR 1. 

Lp. Rozpoznanie histopatologiczne Numer preparatu
Zaburzenia hemodynamiczne, uszkodzenie, zwyrodnienie, adaptacja oraz śmierć komórek i tkanek
1. Ognisko krwotoczne mózgu 1
2. Hemosyderoza 2
3 Przekrwienie bierne wątroby 3
4. Zawał krwotoczny płuca 4
5. Obrzęk płuc 5
Patologia ogólna zapaleń, choroby zakaźne i pasożytnicze
6. Ropień 6
7. Kłykciny kończyste 7
8. Sarkoidoza 8
9. Aspergilloza 9
10. Gruźlica węzłów chłonnych 10
Patologia płodu, popłodu, noworodka i dziecka i choroby uwarunkowane genetycznie
11. Pozostałość jaja płodowego 80
12. Błony szkliste płuc 81
13. Potworniak 82
14. Zaśniad groniasty 83
15. Kosmówczak 84
16. Nerwiak zarodkowy 85
17. Nerczak zarodkowy 86
Patologia ogólna nowotworów
18. Brodawczak skóry 11
19. Gruczolak cewkowy 12
20. Rak podstawnokomórkowy 13
21. Rak płaskonabłonkowy 14
22. Włókniak 15
23. Włókniakomięsak 16
Patologia gruczołów endokrynnych
24. Wole koloidowe guzkowe 74
25. Wole Hashimoto 75
26. Rak brodawkowaty tarczycy 76
27. Gruczolak pęcherzykowy tarczycy 77
28. Rak rdzeniasty 78
29. Guz chromochłonny 79
Patologia serca i naczyń
30. Zanik brunatny mięśnia sercowego 17
31. Stłuszczenie mięśnia sercowego 18
32. Miażdżyca 19
33. Włóknikowe zapalenie osierdzia 20
34. Świeży zawał mięśnia sercowego 21
Patologia przewodu pokarmowego – zmiany nienowotworowe i przednowotworowe
35. Leukoplakia 22
36. Przełyk Baretta 23
37. Wrzód przewlekły żołądka 24
38. Zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka z metaplazją jelitową 25
39. Ropne zapalenie wyrostka robaczkowego 26
40. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, faza aktywna 27
Patologia przewodu pokarmowego  - nowotwory
41. Gruczolak cewkowy 28
42. Rak gruczołowy jelita grubego 29
43. Rak śluzowy jelita grubego 30
44. Rak śluzowokomórkowy jelita grubego 31
45. Rakowiak 32
46. GIST 33
Patologia gruczołów przewodu pokarmowego – ślinianki, trzustka, wątroba idrogi żółciowe
47. Guz mieszany 34
48. Guz Warthina 35
49. Rak gruczołowato-torbielowaty 36
50. Martwica tkanki tłuszczowej trzustki 37
51. Rak przewodowy trzustki 38
52. Stłuszczenie wątroby 39
53. Autoimmunologiczne zapalenie wątroby 40
54. Marskość wątroby 41
55. Rak wątrobowokomórkowy 42
56. Rak gruczołowy pęcherzyka żółciowego 43
Patologia płuc i górnych dróg oddechowych
57. Niedodma 44
58. Rozedma 45
59. Pylica płuc węglowa 46
60. Płatowe zapalenie płuc 47
61. Odoskrzelowe zapalenie płuc 48
62. Plazmatycznokomórkowe zapalenie płuc 49
63. Rak drobnokomórkowy płuc 50SEMESTR 2

 

Ćwiczenie 1. Patologia nerek i dróg wyprowadzających mocz.
51. Kłębuszkowe zapalenie nerek
52. Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek
53. Amyloidoza nerek
54. Rak jasnokomórkowy nerek
55. Rak urotelialny
Ćwiczenie 2. Patologia układu płciowego męskiego.
56. Rozrost guzkowy pros
57. Rak gruczołowy prostaty
58. Nasieniak
59. Rak zarodkowy
Ćwiczenie 3. Patologia gruczołu piersiowego.
60. Gruczolakowłókniak
61. Fibroskleroza
62. Rak inwazyjny NST
63. Rak zrazikowy inwazyjny
64. Złośliwy guz liściasty     
Ćwiczenie 4. Patologia układu płciowego żeńskiego
66. Torbielakogruczolak brodawkowaty surowiczy
67. Rak brodawkowaty surowiczy
68. Ziarniszczak
70. Śródnabłonkowa neoplazja dużego stopnia
71. Rak płaskonabłonkowy szyjki macicy
72. Rozrost endometrium
73. Rak endometrialny
Ćwiczenie 5. Patologia układu nerwowego.
87. Rozmiękanie mózgu
88. Ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
89. Oponiak
90. Gwiaździak rozlany
91. Glejak wielopostaciowy
92. Nerwiak
Ćwiczenie 6. Patologia tkanek miękkich - część pierwsza.
93. Tłuszczak
94. Tłuszczakomięsak
95. Mięśniak gładkokomórkowy
96. Mięsak gładkokomórkowy
97. Naczyniak
98. Mięśniak prążkowanokomórkowy
99. Mięsak prążkowanokomórkowy
Ćwiczenie 7. Patologia kości i chrząstki.
100. Chrzęstniak
101. Chrzęstniakomięsak
102. Kostniak
103. Kostniakomięsak
Ćwiczenie 8. Patologia skóry i narządów zmysłów.
13. Rak podstawnokomórkowy
14. Rak płaskonabłonkowy
104. Znamię barwnikowe
105. Czerniak
106. Siatkówczak
Ćwiczenie 9. Patologia węzłów chłonnych i szpiku kostnego.
107. Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL)
108. Ziarnica złośliwa
109. Chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL
110. Prawidłowy szpik kostny
111. Zespół mieloproliferacyjny.
Ćwiczenie 10. Cytologia.
Ćwiczenie 11. Immunohistochemia i patologia molekularna.
Ćwiczenie 12. ZALICZENIE.