PROGRAM ĆWICZEŃ V SEMESTR

SYLLABUS

 

PROGRAM ĆWICZEŃ Z PATOMORFOLOGII – SEMESTR ZIMOWY

 

SZCZEGÓŁOWY ROZPIS TEMATÓW ĆWICZEŃ

1.Zaburzenia hemodynamiczne, uszkodzenie, zwyrodnienie, adaptacja oraz śmierć komórek i tkanek. [ str. 8-38]

dr n. med. Łukasz Liszka

 • Definicje, podziały, rodzaje, przyczyny, patogeneza i następstwa:
  • obrzęku, przekrwienia - zastoju,
  • kwawień i krwotoków,
  • zakrzepów i zakrzepicy,
  • zatorów i zatorowości,
  • zawału,
  • wstrząsu.
 • Obrzęk płuc.
 • Obrzęk mózgu.
 • Zakrzep i skrzep.
 • Hemostaza w stanach fizjologii i patologii.
 • Hemochromatoza i hemosyderozy.
 • Patogeneza i przyczyny krwawień wewnątrzczaszkowych.
 • Patogeneza i charakterystyka wstrząsu septycznego

 2. Patologia ogólna zapaleń, choroby zakaźne i pasożytnicze. [str. 39-105]

dr n. med. Zuzanna Dobrosz

 • Definicja zapalenia.
 • Patologia ogólna zapaleń, cechy kliniczne, przyczyny i ogólnoustrojowe nastepstwa zapaleń.
 • Zmiany naczyniowe, procesy komórkowe, mediatory i konsekwencje zapaleń ostrych i przewlekłych.
 • Morfologiczne typy i podziały zapaleń.
 • Choroby i zapalenia ziarniniakowe.
 • Patomorfologia gruźlicy i sarkoidozy, grzybice, kłykciny kończyste.

3. Patologia płodu, popłodu, noworodka i dziecka i choroby uwarunkowane genetycznie [str. 177- 226 ; 537-548]

dr hab. n. med. Maciej Kajor

 • noworodek a niemowlę, różnice fizjologiczne
 • przyczyny zgonu płodu i noworodka
 • wskaźnik śmiertelności noworodków
 • wykładniki morfologiczne wewnątrzmacicznej śmierci płodu 
 • najczęstsze wady wrodzone (poza wadami serca) 
 • martwicze zapalenie jelit (NEC)
 • choroba hemolityczna noworodków 
 • najważniejsze przyczyny uogólnionego obrzęku noworodków 
 • zespół nagłej śmierci niemowlęcia
 • mukowiscydoza 
 • zespół błon szklistych 
 • toksoplazmoza wrodzona 
 • cytomegalia wrodzona 
 • wady popłodu 
 • łożysko odmłodzone i starzejące się  
 • heterotopia a hamartoma 
 • łagodne nowotwory wieku dziecięcego 
 • guz Wilmsa – nephroblastoma 
 • neuroblastoma 
 • cysta dermoidalna, potworniaki dojrzałe i niedojrzałe 
 • guz Ewinga i PNET

 

4. Patologia ogólna nowotworów [str 107-162]

dr n. med. Paweł Właszczuk

 • Definicje nowotworów
 • Charakterystyka nowotworów łagodnych i złośliwych
 • Różnicowanie i anaplazja, tempo wzrostu, naciekanie miejscowe, przerzuty
 • Częstość występowania nowotworów i czynniki wpływające na nowotworzenie
 • Czynniki geograficzne, środowiskowe, wiek, czynniki genetyczne, wirusy, nabyte zmiany przednowotworowe
 • Teorie kancerogenezy
 • Szlaki sygnałowe, samowystarczalność w zakresie sygnałów wzrostu, czynniki wzrostu, receptory czynników wzrostu, białka przewodzące sygnały, transkrypcyjne czynniki jądrowe, cykliny i kinazy zależne od cyklin, niewrażliwość na sygnały hamujące wzrost, gen RB, cykl komórkowy, szlak transformującego czynnika wzrostu β, gruczolakowata polipowatość jelita grubego, szlak β-kateniny, gen TP53, apoptoza, nieograniczony potencjał replikacyjny, angiogeneza nowotworowa,  naciekanie i przerzutowanie nowotworowe, niestabilność genomu, molekularne podstawy wieloetapowej kancerogenezy, progresja nowotworu, heterogenność nowotworu, zmiany kariotypowe w nowotworach
 • Etiologia nowotworu – czynniki kancerogenne
 • Czynniki chemiczne, czynniki fizyczne, czynniki promieniotwórcze, czynniki biologiczne, onkogeneza wirusowa i bakteryjna, onkogenne wirusy RNA, onkogenne wirusy DNA, wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), wirus Epsteina-Barr (EBV), wirus zapalenia wątroby typu B, Helicobacter pylori
 • Odporność przeciwnowotworowa,  antygeny nowotworowe, nadzór immunologiczny

 

5. Patologia narządów endokrynnych i układu immunologicznego [str. 568-578 ; 163-176]

dr n. med. Monika Ciupińska-Kajor

 • Przysadka
  •  Nadczynność -Gruczolaki przysadki
   • Wytwarzające prolaktynę (prolactinoma)
   • Wytwarzające hormon wzrostu (somatotropowe)
   • Mieszane – wytwarzające prolaktynę /hormon wzrostu
   • Adrenokortykotropowe
   • Gonadotropowe
   • Typu null cel
   • Wytwarzające TSH
   • Wielohormonalne 
   • Niedoczynność
    • Gruczolaki przysadki nie wydzielające hormonów
    • Martwica niedokrwienna przysadki
    • Jatrogenna ablacja przysadki
    • Zespół „pustego siodła”
    •  Zespoły tylnego płata przysadki
 • Tarczyca
  • Nadczynność pierwotna
   • Choroba Gravesa
   • Nadczynne wole guzkowe
   • Nadczynny (toksyczny) gruczolak
  • Nadczynność wtórna
  • Niedoczynność pierwotna
   • Poablacyjna niedoczynność
   • Idiopatyczna niedoczynność
   • Zapalenie Hashimoto
   • Niedobór jodu
   • Wole nietoksyczne
   • Wole koloidowe
   • Wole wieloguzkowe
   • Wole endemiczne
   • Wole dyshormonogenetyczne
  • Niedoczynność wtórna
   • Zapalenia tarczycy
    • Przewlekłe limfocytarne (Hashimoto)
    • Podostre limfocytarne (poporodowe)
    • Podostre ziarniniakowe (de Quervain)
    • Zapalenie Riedla
  • Nowotwory tarczycy
   • Gruczolaki – pęcherzykowy, z komórek Hurthla, toksyczny
   • Raki
    • Rak brodawkowaty
    • Wariant pęcherzykowy raka brodawkowatego
    • Rak pęcherzykowy
    • Rak rdzeniasty
    • Hiperplazja komórek C
    • Rak anaplastyczny
 • Przytarczyce
  • Nadczynność pierwotna - hiperplazja,gruczolaki przytarczyc, raki przytarczyc
  • Nadczynność wtórna i trzeciorzędowa
  • Niedoczynność –Poablacyjna, wrodzona, autoimmunologiczna
 • Kora nadnarczy
  • Nadczynność
   • Hiperkortyzolizm - Zespół / choroba Cushinga
   • Hiperaldosteronizm – zespół Conna, gruczolaki wydzielające aldosteron
   • Zespoły nadnerczowo-płciowe
  • Niedoczynność - ostra niewydolność kory nadnerczy – zespół Waterhouse’a-Friderichsena, przewlekła niewydolność kory nadnerczy – choroba Addisona
  • Nowotwory kory nadnerczy
   • Gruczolaki kory nadnerczy
   • Raki nadnerczy
 • Rdzeń nadnerczy
  • Guz chromochłonny (pheochromocytoma)
 • Zespół mnogiej gruczolakowatości (MEN), typu 1., typu 2.
 • Skrobiawice

 

6. ZALICZENIE

 

7. Patologia serca i naczyń [str 288-320]

dr n. med. Piotr Paleń

 • Zastoinowa niewydolność serca
 • Choroba niedokrwienna serca, dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego, przewlekła choroba niedokrwienna serca, nagła śmierć sercowa
 • Serce w chorobie nadciśnieniowej
 • Serce płucne
 • Choroby aparatu zastawkowego serca,
  • serce w chorobie reumatycznej,
  • zwyrodnieniowe zwapniające zwężenie ujścia aorty,
  • zespół wypadania płatków zastawki mitralnej,
  • niebakteryjne zakrzepowe zapalenie wsierdzia,
  • zapalenie wsierdzia Libmana-Sacksa,
  • infekcyjne zapalenie wsierdzia,
  • protezy zastawek serca
 • Choroby pierwotne mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego, kardiomiopatie, kardiomiopatia rozstrzeniowa, kardiomiopatia przerostowa, kardiomiopatia zaciskająca
 • Wady wrodzone serca
  • przeciek z lewej strony na prawą,
  • ubytek przegrody międzyprzedsionkowej,
  • ubytek przegrody międzykomorowej, przetrwały przewód tętniczy,
  • przeciek z prawej strony na lewą,
  • tetralogia Fallota,
  • przełożenie tętnic głównych,
  • wrodzone zmiany utrudniające przepływ krwi,
  • koarktacja aorty
 • Choroby osierdzia, zapalenie osierdzia, płyn w worku osierdziowym
 • Nowotwory serca,
  • nowotwory przerzutowe,
  • nowotwory pierwotne
 • Prawidłowe naczynia, prawidłowe funkcjonowanie i dysfunkcja komórek śródbłonka, komórki mięśniowe gładkie naczyń, pogrubienie błony wewnętrznej jako odpowiedź na jej uszkodzenie
 • Wrodzone zaburzenia rozwojowe naczyń, przetoka tętniczo-żylna
 • Stwardnienie ścian tętnic, miażdżyca
 • Choroba nadciśnieniowa naczyń,
  • patogeneza nadciśnienia,
  • mechanizmy nadciśnienia samoistnego,
  • zmiany patologiczne naczyń w nadciśnieniu
 • Tętniaki i tętniaki rozwarstwiające, tętniaki aorty brzusznej, tętniaki kiłowe, rozwarstwienie aorty
 • Zapalenia naczyń,
  • zapalenie olbrzymiokomórkowe tętnic (zapalenie tętnicy skroniowej),
  • zapalenie tętnic Takayasu,
  • guzkowe zapalenie tętnic,
  • choroba Kawasaki (zespół śluzówkowo-skórny z zajęciem węzłów chłonnych),
  • mikroskopowe zapalenie wielonaczyniowe,
  • ziarniniak Wegenera,
  • zakrzepowo-zarostowe zapalenie tętnic (choroba Buergera),
  • zapalenie naczyń związane z innymi chorobami,
  • zakaźne zapalenie tętnic
 • Choroba Raynauda
 • Choroby żył i naczyń chłonnych, poszerzenia żył (żylaki), zakrzepowe zapalenie żył, zakrzepica żylna, zespoły żyły głównej górnej i dolnej, zapalenia naczyń limfatycznych i obrzęk chłonny
 • Nowotwory naczyń łagodne i zmiany nowotworopodobne,
  • naczyniak krwionośny,
  •  naczyniak limfatyczny,
  • kłębczak,
  • poszerzenia naczyń,
  • angiomatosis bacillaris
 • Nowotwory naczyń o pośrednim stopniu złośliwości (nowotwory graniczne, nowotwory o niskim stopniu złośliwości), mięsak Kaposiego, śródbłoniak naczyniowy krwionośny
 • Nowotwory złośliwe naczyń, mięsak naczyniowy, obłoniak

  

8. Patologia przewodu pokarmowego – zmiany nienowotworowe i przednowotworowe. [str.347 – 350, 353; 366-369; 372-378; 381-388] 

dr n. med. Weronika Szczęsny-Karczewska

 • Leukoplakia
 • torbiele jamy ustnej
 • stany przednowotworowe jamy ustnej
 • achalazja
 • zespół Malory’ego-Weissa
 • epidemiologia żylaków przełyku
 • zapalenie przełyku
 • stany przednowotworowe przełyku
 • przełyk Barreta
 • podział przewlekłych zapaleń żołądka
 • przyczyny ostrych zapaleń żołądka
 • wrzód ostry i przewlekły żołądka – różnice makroskopowe
 • patogeneza ostrego i przewlekłego wrzodu żołądka
 • Zespół Zollingera-Ellisona
 • choroba trzewna objawy, leczenie
 • choroba Hirschsprunga – patogeneza, leczenie
 • choroba Crohna cechy makroskopowe i mikroskopowe
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • colitis ulcerosa , morbus Crohn
  •  różnice i podobieństwa
  • objawykliniczne
  • cechy makroskopowe i mikroskopowe)
  • podział zapaleń wyrostka robaczkowego
  • przyczyny i rodzaje niedrożności jelit
  • gruźlica jelit
  • dur brzuszny, podział na podokresy
  • różnice makroskopowe między durem brzusznym a gruźlicą jelit

 

9.Patologia przewodu pokarmowego – nowotwory [str.352; 370-1; 379-380; 388-392]

dr. n. med. Anatol Wodołażski

 • Jama ustna i Przełyk.
  • Zmiany przednowotworowe i przedrakowe z nabłonka płaskiego i gruczołowego ,
  • raki płaskonabłonowe,
  • warianty histologiczne raka raka jamy ustnej i przełyku
  • rak wpustu,
  • rak w przełyku Barretta,
  • raki niezróżnicowane,
  • guzy neuroendokrynne,
  • raki mieszane gruczołowoendokrynne,
  • łagodne guzy mezenchymalne, tłuszczaki, mięśniaki,
  • guzy podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST),
  • mięsaki z tkanki mięśniowej, mięsaki naczyniowe,
  • chłoniaki,
  • wtórne nowotwory przełyku
  • Żołądek
   • Zmiany przednowotworowe i przedrakowe  z nabłonka gruczołowego, rodzaje histologiczne raka gruczołowego, raki niezróżnicowane, rak płaskonabłonkowy,
   • etiologia raków żołądka, 
   • infekcja Helicobacter pylori,
   • klasyfikacja Borrmanna raków, klasyfikacja WHO, klasyfikacja TNM, klasyfikacja Laurena,  grading raków,
   • rak wczesny żołądka,
   • prognoza w rakach żołądka,
   • nowotwory neuroendokrynne czynne hormonalnie,,
   • guzy mezenchymalne łagodne i złośliwe, kłębczak, mięśniak, guzy z osłonek nerwowych, guz ziarnistokomórkowy,
   • guzy podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST), mięsaki naczyniowe oraz z tkanki mięśniowej, chłoniaki, etiologia chłoniaków, chłoniaki typu MALT, wtórne nowotwory żołądka 
  • Brodawka Vatera - zmiany przedrakowe z nabłonka brodawki, gruczolaki, raki gruczołowe i płaskie, guzy neuroendokrynne
  • Jelito cienkie i grube,odbytnica i kanał odbytu, wyrostek robaczkowy
   • Zmiany przedrakowe  z nabłonka gruczołowego, gruczolaki, polipy hamartomatyczne, polip młodzieńczy i Peutz-Jeghersa,
   • raki gruczołowe i płaskie,
   • guzy neuroendokrynnne, raki neuroendokrynne, raki mieszane gruczołowo-endokrynne,
   • guzy mezenchymalne łagodne i złośliwe, kłębczak, mięśniak, guzy z osłonek nerwowych, guz ziarnistokomórkowy,
   • guzy podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST),
   • mięsaki naczyniowe oraz z tkanki tłuszczowej i mięśniowej,
   • chłoniaki, chłoniaki B komórkowe,
   • chłoniaki T komórkowe, chłoniaki enteropatyczne, 
   • wtórne nowotwory jelita cienkiego
   • zespół Cowdena, 
   • grading raków,
   • klasyfikacja TNM raków jelita grubego, nowotwory wtórne jelita grubego
   • czerniak złośliwy,
   •  nowotwory skóry okolicy odbytu

 

10. Patologia gruczołów przewodu pokarmowego (ślinianki, trzustka). Patologia gruczołów przewodu pokarmowego (wątroba, drogi żółciowe) [str 363-365; 393-425]

dr n. med. Ewa Zileińska-Pająk

A/ Patologia gruczołów ślinowych.

Zmiany nienowotworowe

 • torbiele śluzowe, retencyjne
 • kamica
 • zapalenia ostre i przewlekłe,
 • zespół sjogrena

Nnowotwory  łagodne

 • guz mieszany,
 • guz Warthina,
 • gruczolak podstawnokomórkowy,
 • gruczolak oksyfilny,
 • guz z komórek mioepitelialnych

Nowotwory złośliwe

 • rak śluzowo-naskórkowy,
 • rak z komórek zrazikowych, 
 • gruczolakorak,
 • rak gruczołowato-torbielowaty,
 • wielopostaciowy rak o małej złośliwości,
 • rak z przewodów ślinowych,
 • złośliwy guz mieszany,
 • rak mioepitelialny,
 • chłoniak złośliwy

B/ Patologia trzustki

Zmiany nienowotworowe

 • torbiele prawdziwe i rzekome
 • ostre krwotoczne zapalenie, martwica Balsera
 • przewlekłe  zapalenie, włóknienie

Nowotworynowotworzenie wewnątrznabłonkowe (PanIN), 

 • gruczolakorak przewodowy,  
 • rak zrazikowy, 
 • lity rzekomobrodawkowy nowotwór,
 • surowicze torbielowate nowotwory łagodne i złośliwe, 
 • śluzowe torbielowate nowotwory  przedzłośliwe i złośliwe

 Wątroba 

 • Zaburzenia w krążeniu, zawał wątroby, przewlekłe przekrwienie bierne i martwica strefy środkowej, zakrzepica żył wątrobowych
 • Objawy zaburzonej czynności wątroby, żółtaczka
 • Powikłania prowadzące do zgonu
 • Choroba Wilsona
 • Zespół Rejea
 • Toksyczne uszkodzenie wątroby
 • Stłuszczenie wątroby
  • Rozlane stłuszczenie wątroby
  • Stłuszczenie wątroby z ogniskowym zastojem żółci
  • Stłuszczenie z włóknieniem, zapaleniem i dysplazją
  • Stłuszczenie z dysplazją hepatocytów
 •  Zapalenie wirusowe wątroby
  • Klinika zapalenia wątroby
  • Typy zapalenia    
  • Cechy morfologiczne zapalenia
  • Zapalenie wątroby z rozrostem przewodów żółciowych
 • Marskość wątroby
 • Przewlekłe zapalenie / stłuszczenie wątroby
 • Rozrost guzkowy ogniskowy
  • Diagnostyka różnicowa z rakiem wątroby
 • Rozrost guzkowy z przewlekłym zapaleniem
 • Patologia wątroby po przeszczepach
  • Ostre odrzucenie przeszczepu /rozlana martwica, eosynofilia, nacieki granulocytarne, zakrzepy/
  • Przewlekłe odrzucenie przeszczepu /nacieki limfocytarne, pogrubienie naczyń, włóknienie, zwyrodnienie hepatocytów/
 • Uszkodzenie wątroby przednowotworowe
 • Guzy dysplastyczne /low grade, high grade/
 • Nowotwory łagodne
  • Gruczolak
  • Naczyniaki
 • Rzadkie nowotwory wątroby
  • Angiomyolipoma
  • Myelolipoma
  • Leiomyoma
  • Lipoma
  • Solitary fibrous tumor
  • Schwannoma
 • Hepatocellular carcinoma
 • Nowotwory przerzutowe wątroby
  • Rak jelita grubego
  • Rak piersi
  • Rak stercza
  • Rak płuc
  • Rak nerki
  • Czerniak

B/ Drogi żółciowe 

 • Patologia dróg żółciowych
  • Marskość żółciowa wtórna
  • Marskość żółciowa pierwotna
 • Pierwotne zapalenie dróg żółciowych ze stwardnieniem
 • Patologia pęcherzyka żółciowego
  • Aktywne zapalenie
  • Przewlekłe zapalenie
 • Kamica pęcherzyka z zapaleniem
 • Gruczolak błony śluzowej pęcherzyka żółciowego
 • Rak pęcherzyka żółciowego
  • Rak gruczołowy pęcherzyka żółciowego
 • Kamica przewodu żółciowego wspólnego
 • Zarośnięcie dróg żółciowych

  

 11. Patologia płuc i górnych dróg oddechowych [str. 321-345; 353-361]

dr n. med. Jacek Pająk

 • Niedodma 
 • Obturacyjne i restrykcyjne choroby płuc
  • Obturacyjne choroby płuc
   • Astma
   • Przewlekłe obturacyjne choroby płuc: rozedma, przewlekłe zapalenie oskrzeli
   • Rozstrzenie oskrzeli
  • Restrykcyjne choroby płuc
   • Ostre restrykcyjne choroby płuc
   • ARDS
   • Ostra niewydolność oddechowa
  • Przewlekłe restrykcyjne choroby płuc
   • Idiopatyczne włóknienie płuc
   • Sarkoidoza
   • Alergiczne włóknienie płuc
   • Zespoły rozlanego krwawienia pęcherzykowego
   • Zapalenie naczyń płucnych i ziarniniakowatość
   • Płuco w zaburzeniach kolagenowych naczyń
 • Patologia przeszczepu
 • Choroby naczyń płucnych
  • Zmiany zakrzepowo-zatorowe
  • Krwawienia i zawały płucne
  • Nadciśnienie płucne i stwardnienie naczyń
 • Zakażenia płuc
  • Środowiskowo nabyte ostre zapalenia płuc
  • Środowiskowo uwarunkowane atypowe zapalenia płuc
  • Wewnątrzszpitalne zapalenia płuc
  • Zachłystowe zapalenia płuc
  • Gruźlica
  • Niegruźlicze choroby wywołane przez prątki
  • Zakażeniaa grzybicze: kandydioza, kryptokokoza, grzybice oportunistyczne, grzyby dymorficzne
  • Ropień płuca
  • Zakażenie wirusem cytomegalii
  • Zapalenie płuc w pneumocystozie
  • Choroby płuc w zakażeniu HIV
 • Nowotwory płuc
  • Rak oskrzelopochodny: rak płaskonabłonkowy, rak gruczołowy, rak wielkokomórkowy, rak oskrzelikowo- pęcherzykowy
  • Rakowiak oskrzela
  • Zmiany w opłucnej
  • Żłośliwy międzybłoniak opłucnej
 • Płyn wysiękowy i zapalenie opłucnej
 • Odma opłucnowa, krew w opłucnej i chłonka w opłucnej
 • Choroby górnych dróg oddechowych
 • Zakażenia ostre
 • Zmiany nienowotworowe i nowotworowe nosa, nosogardła i zatok przynosowych; rak nosogardła.
 • Nowotwory krtani: zmiany niezłośliwe, rak krtani

 

 12. ZALICZENIE-koniec I semestru