KOŁO NAUKOWE

ZAWIADOMIENIE

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Patomorfologii i Diagnostyki Molekularnej SUM

Opiekun koła: Dr n. med. Łukasz Liszka
!!!  ZAPRASZAMY !!!