PROGRAM ĆWICZEŃ VI SEMESTR

SYLLABUS

 

13. Nerka i drogi wyprowadzające mocz

dr n. med. Piotr Paleń

1. Zapalenia nerek 

 • Charakterystyka kliniczna chorób nerek
 • Patogeneza kłębuszkowych zapaleń nerek
 • Kłębuszkowe zapalenie nerek wywołane krążącymi kompleksami immunologicznymi
 • Kłębuszkowe zapalenie nerek wywołane kompleksami immunologicznymi powstającymi in situ
 • Kłębuszkowe zapalenie nerek na tle komórkowych mechanizmów odporności
 • Glomerulopatie i związane z nimi zespoły chorobowe
 • Zespół nerczycowy
 • Submikroskopowe zapalenie nerek
 • Błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek
 • Ogniskowe segmentalne stwardnienie kłębuszków nerkowych
 • Błoniasto-rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek
 • Zespół nefrytyczny
 • Ostre rozplemowe (popaciorkowcowe, poinfekcyjne) kłębuszkowe zapalenie nerek
 • Gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek (z półksiężycami)
 • Nefropatia IgA (choroba Bergera)
 • Dziedziczne zapalenie nerek
 • Przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek
 • Kanalikowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
 • Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek
 • Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek i nefropatia refluksowa
 • Śródmiąższowe polekowe zapalenie nerek, ostre polekowe śródmiąższowe zapalenie nerek
 • Nefropatia poanalgetyczna
 • Ostra martwica kanalików nerkowych
 • Stwardnienie nerek w przebiegu nadciśnienia łagodnego
 • Nadciśnienie złośliwe i stwardnienie nerek w przebiegu nadciśnienia złośliwego
 • Mikroangiopatie zakrzepowe   

2. Torbiele nerek

 • Torbiele proste nerek
 • Torbielowatość nerek autosomalna dominująca (typ dorosłych)
 • Torbielowatość nerek autosomalna recesywna (typ dziecięcy)

3. Kamica nerkowa, wodonercze

4. Nowotwory nerek i dróg moczowych

 • Rak nerki
 • Guz Wilmsa,
 • Nowotwory pęcherza moczowego i dróg moczowych

 

14. Patologia układu płciowego męskiego. 

dr n. med. Ewa Zielińska-Pająk

 • Wady rozwojowe prącia
 • Zapalenia prącia
 • Nowotwory prącia
 • Wnętrostwo, zanik jądra
 • Zapalenia jądra
 • Nowotwory jądra
 • Zapalenia gruczołu krokowego
 • Rozrost guzkowy gruczołu krokowego
 • Rak gruczołu krokowego
 • Choroby przenoszone drogą płciową
 • Kiła
 • Rzeżączka
 • Ziarniniak weneryczny
 • Ziarniniak pachwinowy
 • Rzęsistkowica
 • Wrzód miękki
 • Opryszczka
 • Zakażenie wirusem HPV

 

15. Patologia gruczołu piersiowego 

dr hab. n. med. Maciej Kajor

 • jednostka przewodowo – zrazikowa – TDLU
 • zaburzenia rozwojowe piersi
 • zapalenia piersi:
  • ostre (ropne) zapalenie sutka,
  • okołoprzewodowe zapalenie sutka,
  • zapalenie plazmatycznokomórkowe sutka,
  • ziarniniakowe zapalenie zrazików sutka,
  • grużlica sutka,
  • sarkoidoza sutka,
  • silikonowe zapalenie sutka
 • choroba włóknisto – torbielowata sutka
 • zmiany proliferacyjne:
  • gruczolistość włókniejąca,
  • gwiaździsta blizna,
  • rozrost nabłonka przewodowego i zrazikowego z atypią/bez atypii
 • nowotwory piersi:
  • nabłonkowe:
   • rak inwazyjny i nieinwazyjny,
   • rak/choroba Pageta,
   • brodawczak śródprzewodowy,
   • rak zapalny
 • nienabłonkowe:
  • angiosarcoma
 • mezenchymalno – nabłonkowe:
  • włókniakogruczolak,
  • guz liściasty
 • patologia sutka męskiego:
  • ginekomastia,
  • rak sutka męskiego 

 

16. Patologia układu płciowego żeńskiego - jajnik. Patologia układu płciowego żeńskiego-macica.

dr n. med. Zuzanna Dobrosz

A/ Torbiele pęcherzykowe i lutealne

B/ Zespół wielotorbielowatych jajników

C/ Nowotwory jajnika

I. Nowotwory nabłonkowo- podścieliskowe

a. Nowotwory surowicze

  • Łagodne
  • Złośliwe
  • O ograniczonej złośliwości

b. Nowotwory śluzowe

  • Łagodne
  • Złośliwe
 • O ograniczonej złośliwości

c. Nowotwory endometrioidalne

  • Łagodne
  • Złośliwe
 • O ograniczonej złośliwości

d. Nowotwory jasnokomórkowe

  • Łagodne
  • Złośliwe
 • O ograniczonej złośliwości

e. Nowotwory z nabłonka przejściowego

  • Łagodne
  • Złośliwe
 • O ograniczonej złośliwości

II. Nowotwory sznurów płciowych

a. Ziarniszczak

b. Otoczkowiak

c. Włókniak

d. Włókniako-otoczkowiak

e. Guz z komórek Sertolego i Leydiga

f. Obojnaczak

g. Guz z komórek lipidowych

III. Nowotwory germinalne

a. Rozrodczak

b. Potworniak

c. Rak zarodkowy

d. Nowotwór pęcherzyka żółtkowego

e. Nabłoniak kosmówkowy

f. Guzy germinalne mieszane

IV. Nowotwory mieszane z pierwotnych komórek płciowych, sznurów płciowych i podścieliska

V. Nowotwory przerzutowe do jajnika

VI. Nowotwory niespecyficzne dla jajnika

Szyjka macicy

I. Zapalenia

II. Ektopia i nadżerka prawdziwa szyjki macicy

III. Polip

IV. Wewnątrznabłonkowe nowotworzenie szyjkowe CIN

V. System Bethesda

VI. Rak inwazyjny

VII. Nowotwory nienabłonkowe

Trzon macicy

I. Wady rozwojowe

II. Zapalenia

III. Patologiczne przyczyny krwawienia z jamy macicy

IV. Rozrost endometrium

V. Nowotwory pochodzenia nabłonkowego

VI. Nowotwory pochodzenia mezenchymalnego

VII. Gruczolistość

 

17. Patologia Ośrodkowego Układu Nerwowego

dr n. med. Monika Ciupińska-Kajor

A/ Choroby naczyniopochodne OUNNiedokrwienie całkowite, globalne

I. Zawał blady
II. Krwotok mózgowy
III. Krwotoki podpajęczynówkowe

B/ Wrodzone wady naczyniowe
C/Zapalenia opon i mózgu

I. Zapalenie opon mózgowych 

a. ropne zapalenie opon mózgowych
b. ropień mózgu
c. gruźlicze zapalenie opon
d. wirusowe zapalenie opon

II. Zapalenia mózgu

D/ Choroby demielinizacyjna

I. Stwardnienie rozsiane
II. Centralna mielinoza mostu

E/ Choroby zwyrodnieniowe

I. Choroba Alzheimera
II. Choroba Picka
III.Choroba Parkinsona
IV. Choroba Huntingtona
V. Zwyrodnienia rdzeniowo-móżdzkowe

F/ Leukodystrofie
G/ Nowotwory OUN

I. Gwiaździak
II. Skąpodrzewiak
III. Wyściółczak
IV. Guzy neuroepitelialne o niejasnym pochodzeniu
V. Rdzeniak
VI. Nowotwory opon
VII. Guzy nerwów obwodowych
VIII. Guzy przerzutowe

H/ Zespoły paraneoplastyczne
I/ Fakomatozy

 

18 Patologia tkanek miękkich

dr n. med. Paweł Właszczuk

A/ Tłuszczak 

I. Lokalizacja, obraz makroskopowy i mikroskopowy
II. Odmiany histologiczne tłuszczaka:

a. fibrolipoma,
b. angiolipoma,
c. myolipoma,
d. myelolipoma,
e. angiomyolipoma

B/ Tłuszczakomięsak 

I. Lokalizacja, obraz makroskopowy, mikroskopowy, rokowanie

a. tłuszczakomięsak wysoko dojrzały,
b. tłuszczakomięsak śluzowaty,
c. tłuszczakomięsak okrągłokomórkowy,
d. tłuszczakomięsak polimorficzny,
e. tłuszczakomięsak odróżnicowany

C/ Mięśniaki gładkokomórkowe – lokalizacja, obraz makroskopowy i mikroskopowy
D/ Mięśniakomięsaki gładkokomórkowe – lokalizacja, obraz makroskopowy, mikroskopowy, rokowanie
E/ Klasyfikacja nowotworów i zmian nowotworopodobnych pochodzenia naczyniowego

I. naczyniak krwionośny,
II. naczyniak krwionośny włośniczkowy,
III. naczyniak krwionośny jamisty,
IV. ziarniniak naczyniasty
V. naczyniak limfatyczny włośniczkowy,
VI. naczyniak limfatyczny jamisty
VII. kłębczak,
VIII. poszerzenia naczyń,
IX. znamię naczyniakowate płaskie,
X. naczyniak pająkowaty,
XI. naczyniak gwiaździsty,
XII. naczyniakowatość wrodzona (choroba Oslera-Webera-Rendu)
XIII. Angiomatosis bacillaris – obraz kliniczny i histologiczny
XIV. Mięsak Kaposiego

a. patogeneza, obraz kliniczny i histopatologiczny
b. forma przewlekła,
c. forma z powiększeniem węzłów chłonnych,
d. forma związana z przeszczepieniem,
f. forma związana z AIDS

XV.Obłoniak - – lokalizacja, obraz makroskopowy i mikroskopowy

 

MIĘŚNIE POPRZECZNIE PRĄŻKOWANE

 

I. Mięśniak prążkowanokomórkowy /rhabdomyoma/
II. Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy /rhabdomyosarcoma/RMS/

 

a. Embrionalny 
b. Pęcherzykowy
c. Wielopostaciowy

 

19. Patologia kości i chrząstki.

dr Ewa Zielińska- Pająk

I. Kostniak /osteoma/
II. Kostniak kostninowy /osteoid osteoma/
III. Kostniak zarodkowy /osteoblastoma/
IV. Kostniakomięsak /osteosarcoma/
V. Wyrośl kostnochrzęstna /exostosis osteochondromatosa/
VI. Chrzęstniak /chondroma/
VII. Chrzęstniakomięsak /chondrosarcoma/
VIII. Guz olbrzymiokomórkowy /tumor gigantocellularis/osteoclastoma/
IX. Mięsak Ewinga

 

20. Patologia skóry i narządów zmysłów.

dr n. med. Weronika Szczęsny - Karczewska

Obrazy makroskopowe i mikroskopowe, lokalizacja, częstość występowania, przebieg, rokowanie:

1. Ostre zapalne choroby skóry

I. pokrzywka
II. ostre wypryskowe zapalenie skóry
III. rumień wielopostaciowy

2. Przewlekłe zapalenia skóry

I. łuszczyca
II. liszaj płaski

3. Choroby pęcherzowe

I. pęcherzyca
II. zmiany pęcherzycopodobne
III. opryszczkowe zapalenie skóry

4. Łagodne i przednowotworowe zmiany nabłonkowe

I. rogowacenie łojotokowe
II. rogowiak
III. brodawki, kłykciny
IV. rogowacenie popromienne

5. Złośliwe nowotwory naskórkowe – charakterystyka patomorfologiczna, typy złośliwości,
 przebieg, rokowanie, czynniki ryzyka występowania, postępowanie terapeutyczne. 

I. rak kolczystokomórkowy
II. rak podstawnokomórkowy

6. Nowotwory i zmiany rzekomonowotworowe z melanocytów - charakterystyka patomorfologiczna,
przebieg, rokowanie, czynniki ryzyka występowania,
postępowanie terapeutyczne. 

I. znamię melanocytowe – rodzaje znamion, ewolucja znamienia, postępowanie diagnostyczne,
 zalecenia dotyczące usuwania
II. znamię dysplastyczne

7. Czerniak - charakterystyka patomorfologiczna, skala Clarka, skala Breslow, typy wzrostu, przebieg,
 rokowanie, czynniki ryzyka występowania, postępowanie terapeutyczne, profilaktyka.

8.Siatkówczak - charakterystyka patomorfologiczna, mutacja genu RB, przebieg, rokowanie,
 typy występowania, postępowanie terapeutyczne

 

21. Hematologia

dr n. med. Jacek Pająk

Do ćwiczeń wymagana jest znajomość anatomii i histologii oraz fizjologii układu limfatycznego i krwiotwórczego z I i II roku studiów.

A/ .Choroby rozrostowe szpiku.

1. Definicje, klasyfikacja WHO, podziały, przykłady, epidemiologia, obraz kliniczny i patomorfologiczny:

a. przewlekłych zespołów mieloproliferacyjnych,

b. zespołów mielodysplastycznych,

c. zespołów mieloproliferacyjnych/mielodysplastycznych,

d.ostrych białaczek,

e. mastocytoz.

2. Pojęcie komórki blastycznej i klonalnej w chorobach rozrostowych szpiku, 

oznaczanie komórek blastycznych w szpiku metodami immunohistochemicznymi.

3. Przeciwciała stosowane do znakowania układu granulocytarnego, erytroblastycznego i

megakariocytarnego oraz komórek tucznych. 

3. Zasady diagnostyki chorób rozrostowych i nienowotworowych szpiku.

4. Wskazania do badania histopatologicznego szpiku, sposób pobrania materiału,

utrwalanie bioptatów szpiku i podstawowe barwienia histochemiczne

B/ Choroby nienowotworowe szpiku - definicje, podziały, jednostki kliniczno-morfologiczne

1. Niedokrwistości,

2. nadkrwistość,

3. leukopenie,

4. leukocytozy,

5. trobocytopenie,

6. zaburzenia krzepnięcia,

7. choroby przebiegające z eozynofilią

C/ .Choroby tkanki limfoidalnej

1. Anatomia i histologia tkanki limfoidalnej w ustroju człowieka. 

2. Odczynowe zapalenia węzłów chłonnych, typy reakcji zapalnej w węzłach chłonnych z przykładami.

 Podstawowe jednostki –obraz kliniczno-morfologiczny, różnicowanie.

a. Mononukleoza,

b. limfadenopatia w przebiegu AIDS,

c. progresywna transformacja centrów rozmnażania,

d. choroba Castlemana, toksoplazmoza,

e. infekcje wirusowe,

f. limfadenopatia silikonowa,

g. limfadenopatia w chorobie Whippla,

h. choroba kociego pazura,

i. limfadenopatia w przebiegu chorób z autoagresji w tym tocznia trzewnego,

j. dermatopatyczne zapalenie węzłów chłonnych,

k. zapalenia swoiste.

3. Choroby nowotworowe z tkanki limfoidalnej

a. Zasady podziału nowotworów z tkanki limfoidalnej

- klasyfikacja WHO,

-pojęcie fenotypu komórki limfoidalnej,

-przeciwciała stosowane w diagnostyce chłoniaków,

-fenotyp limfocytów T i B,komórek plazmatycznych,

- rodzaje i fenotyp komórek dendrytycznych i histiocytarnych.

-Chłoniaki węzłowe i pozawęzłowe.

b. Podstawowe jednostki kliniczno-morfologiczne: definicja, podziały, podstawowe warianty,

epidemiologia, obraz kliniczny i morfologiczny,  fenotyp komórek nowotworowych, różnicowanie

-Chłoniak Hodgkina.

-Chłoniaki/białaczki limfoblastyczne

-Chłoniaki nieziarnicze.

*Chłoniaki z drobnych komórek B: chłoniak limfocytarny/przewlekła białaczka limfocytarna,

chłoniak z komórek płaszcza, chłoniak grudkowy, chłoniaki strefy brzeżnej.

*Chłoniaki z dużych limfocytów B,chłoniak Burkitta, chłoniaki o cechach granicznych

( Chłoniak z dużych limfocytów B –chłoniak Burkitta, chłoniak z dużych limfocytów B

chłoniak Hodgkina), choroby rozrostowe z komórek plazmatycznych.

 *Chłoniaki T-komórkowe: anaplastyczne Alk+ i Alk-, chłoniaki skórne, chłoniaki z obwodowych limfocytów T.

*Rozrosty z komórek dendrytycznych i histiocytarnych 

D/ Choroby nowotworowe i nienowotworowe śledziony i grasicy

 

22. Cytologia.

 dr. n. med. Anatol Wodołażski

23. Immunohistochemia i patologia molekularna.

dr n. med. Łukasz Liszka

A/ Cytologia:

1. rodzaje
2. metodyka wykonywania rozmazów cytologicznych
3. wskazania i przeciwwskazania do wykonania biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej

B/ Diagnostyka cytologiczna:

1. patologii kobiecego narządu rodnego
2. patologii węzła chłonnego
3. patologii gruczołu piersiowego
4. patologii ślinianek
5. patologii tarczycy
6. patologii płuc
7. patologii wątroby
8. guzów skóry tkanek miękkich

C/ Badanie cytologiczne płynów z jam ciała 

 Immunohistochemia - definicja, zasada działania.

- Immunohistochemiczne markery diagnostyczne, prognostyczne i predykcyjne.
-Profile ekspresji i wskazania diagnostyczne wybranych podstawowych markerów
immunohistochemicznych (nabłonkowych, mezenchymalnych, melanocytarnych, limfoidalnych).
- Rola immunohistochemii w identyfikacji typów biologicznych raków piersi.
-Immunohistochemiczne markery nowotworów neuroendokrynnych.
- Wybrane techniki patologii molekularnej

a. hybrydyzacja in situ,

b. macierze tkankowe. 

 

24. ZALICZENIE